Parkinsonova bolest: Nova studija budi nadu za rano otkrivanje

by | 03.02.2024
Parkinsonova bolest: Nova studija budi nadu za rano otkrivanje

Budući da Parkinsonova bolest pogađa preko 10 miliona ljudi širom sveta, od ključnog je značaja pouzdan test za ranu identifikaciju. Saznajte koliko su se naučnici približili tome.

Zamislite svet u kome je rano otkrivanje Parkinsonove bolesti, čak i u odsustvu simptoma, bilo moguće. Sve smo bliže toj stvarnosti zahvaljujući istraživanju Instituta za biološki inspirisano inženjerstvo Univerziteta Harvard i Brigam i ženske bolnice.

Parkinsonova bolest: Šanse za rano otkrivanje

Ovo istraživanje je otkrilo platformu za molekularnu analizu sposobnu da identifikuje i izmeri opasne a-sinukleinske fibrile, koji su odgovorni za Parkinsonovu bolest i druge srodne neurodegenerativne bolesti.

Ova grupa istraživača razvila je „analizu digitalnog amplifikacije semena“ (dSAA) – što može da bude moćna alatka za rano otkrivanje. Naime, uspešna identifikacija pojedinačnih fibrila ⍺-sinukleina u uzorcima pacijenata pomoću ovog novog testa predstavlja značajan napredak u ranom otkrivanju Parkinsonove bolesti.

Jedan od glavnih aktera Parkinsonove bolesti i povezanih stanja je protein k-sinuklein, koji je odgovoran za formiranje toksičnih fibrila. Konvencionalne dijagnostičke tehnike zavise od kliničkih znakova, koji se javljaju tek nakon trajnog oštećenja. S obzirom na to da Parkinsonova bolest pogađa preko 10 miliona ljudi širom sveta, od ključnog je značaja pouzdan test za ranu identifikaciju.

Parkinsonova bolest: Kako funkcioniše novi test?

DSAA funkcioniše tako što odvaja pojedinačne fibrile u projektovane mikropregrade, omogućavajući im da prerastu u fluorescentne agregate koji se lako detektuju.

Ova tehnologija bi mogla da transformiše ⍺-sinuklein u ključni biomarker za ranu identifikaciju neurodegenerativnih bolesti, nudeći tračak nade za ranu intervenciju.
Iako su uzorci moždanog tkiva primarni fokus u ovom trenutku, istraživači se nadaju da će povećati osetljivost tako da se fibrile ⍺-sinukleina mogu naći u krvi i drugim biološkim tečnostima.

Ovo otkriće ima potencijal da transformiše kliničko dijagnostičko testiranje i otvori vrata novoj eri rane intervencije pacijenata.

Osim dijagnoze, dSAA ima mnogo više potencijala. Test je dokazao svoju efikasnost u skriningu lekova preciznim merenjem koliko dobro inhibitor malih molekula inhibira agregaciju ⍺-sinukleina.

Ovo stvara mogućnosti za identifikaciju održivih terapeutskih kandidata koji mogu sprečiti stvaranje fibrila i eventualno identifikovati nove mete za lečenje neurodegenerativnih bolesti.

Izazovi i izgledi za budućnost

Iako su preliminarni nalazi ohrabrujući, istraživači priznaju da je potrebno više posla. U toku je rad na optimizaciji dSAA za diferencijaciju između fibrilnih struktura ⍺-sinukleina povezanih sa demencijom Levijevog tela, višestrukom sistemskom atrofijom (MSA) i Parkinsonovom bolešću.

Krajnji cilj je da se razvije fleksibilan sistem koji podržava razumevanje i ograničava agregatni rast.

ipopba / gettyimages.com