Impresum

Osnivač

Magično bilje d.o.o
Maksima Gorkog 25,
11000 Beograd
Tel. +(381) 328-54-41
E-mail: finansije@magicnobilje.com

Maja Veselinović
Direktor

Redakcija

Dijana Škorić
Glavni i odgovorni web urednik
dijana.skoric@color.rs

Marijana Rakić
Glavni i odgovorni urednik časopisa
marijana.rakic@color.rs

Miljana Momirović
Društvene mreže ( Instagram i Facebook )
miljana.momirovic@color.rs