Odricanje odgovornosti

Informacije i sadržaj pruženi na magicnobilje.com imaju isključivo informativnu svrhu. Ovaj veb sajt može sadržavati različite članke koji se bave temama poput life style-a, lepote, psihe, medicine, ishrane, ali i drugim temama o kojima pišemo. Pored toga, sajt može sadržavati reklamne oglase i komercijalne promotivne članke.

Sav sadržaj pružen na magicnobilje.com ne sme se smatrati zamenom za profesionalni savet, dijagnozu ili tretman. Uvek se obratite kvalifikovanim stručnjacima za bilo kakve nedoumice koje imate u vezi sa zdravljem, medicinskim stanjima, stilom života ili bilo kojom drugom oblašću koja se dotiče sadržaja na ovom sajtu.

Svi članci, uključujući one koji se bave life style-om, lepotom, psihom, medicinom, ishranom, ali i drugim temama o kojima pišemo kao i reklamni oglasi i komercijalni promotivni članci, mogu sadržavati subjektivne mišljenje autora. Autori i urednici nisu nužno stručnjaci u određenim oblastima i pruženi sadržaj ne sme se smatrati profesionalnim savetom.

Iako se trude pružiti tačne i ažurirane informacije, sadržaj na magicnobilje.com može biti podložan promenama i može se temeljiti na različitim izvorima. magicnobilje.com  ne preporučuje, ne podržava i ne garantuje tačnost ili pouzdanost bilo kojeg sadržaja, reklamnog oglasa ili komercijalnog promotivnog članka.

Oslanjanje na bilo koje informacije pružene na magicnobilje.com , uključujući članke, reklamne oglase i komercijalne promotivne članke, isključivo je na vaš rizik. magicnobilje.com, njegovi autori, saradnici i urednici ne snose odgovornost za greške, propuste ili netačnosti u sadržaju, niti će biti odgovorni za direktne ili indirektne štete koje proizilaze iz upotrebe informacija predstavljenih na veb sajtu.

Pre donošenja bilo kakvih značajnih odluka, uključujući promene u životnom stilu, ishrani ili kupovinu na osnovu informacija sa magicnobilje.com  savetuje se da se konsultujete sa kvalifikovanim stručnjacima ili drugim relevantnim profesionalcima. Ne zanemarujte profesionalne medicinske savete, pravne savete ili druge relevantne savete zbog informacija koje ste pročitali na magicnobilje.com .

Korišćenjem magicnobilje.com, saglasni ste sa ovim disclaimerom i uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa ovim disclaimerom, ne treba da koristite ovaj veb sajt.

Molimo vas da konsultujete punu verziju uslova korišćenja i politiku privatnosti za više informacija o korišćenju ovog veb sajta.