Svakodnevno uzimanje multivitamina može poboljšati pamćenje kod starijih osoba

by | 26.01.2024
Svakodnevno uzimanje multivitamina može poboljšati pamćenje kod starijih osoba

Istraživači su otkrili da je svakodnevni unos multivitamina kao dodatak ishrani je povezan sa usporenim kognitivnim starenjem i poboljšanim pamćenjem.

Nova studija objavljena 18. januara 2024. u The American Journal of Clinical Nutrition, izveštava da je svakodnevno uzimanje multivitamina bilo korisno i za globalnu spoznaju i za epizodno pamćenje.

Globalna kognicija se odnosi na ukupan status naše spoznaje, dok se epizodno pamćenje bavi našim sećanjem na prošle događaje i iskustva.

Unos multivitamina je povezan sa boljim pamćenjem i spoznajom

Autori studije su procenili da je dnevna suplementacija odložila kognitivno starenje za oko dve godine u poređenju sa onima koji su primali placebo umesto multivitamina.

Ovi nalazi su važni jer lako kognitivno oštećenje i Alchajmerova bolest predstavljaju značajne zdravstvene izazove posebno u starijoj populaciji.

S obzirom na rastuću stopu prevalencije, posebno kod starijih odraslih osoba i specifičnih grupa, pronalaženje sigurnih i efikasnih preventivnih mera je ključno. Studija sugeriše da svakodnevna suplementacija multivitaminima može poslužiti kao ključni deo rešenja.

Dnevna doza multivitamina može poboljšati pamćenje

Vitamini i minerali koji se nalaze u multivitaminima igraju važnu ulogu kao katalizatori u različitim funkcijama mozga.

Na primer, potrebni su nam određeni vitamini poput B6 i B12 za proizvodnju neurotransmitera serotonina i dopamina za mozak. Neurotransmiteri šalju signale drugim delovima tela.

Ako ih nema dovoljno, signalni putevi će biti usporeni ili čak neefikasni. Da ne spominjemo, serotonin koji diktira cikluse spavanja. Nedovoljna proizvodnja serotonina može dovesti do poremećaja sna za koji se zna da ubrzava starenje celog tela, uključujući i mozak.

Ipak, drugi mikronutrijenti koji se nalaze u multivitaminima – kao što su vitamini C i E i minerali kao što su selen i cink – mogu zaštititi od oksidativnog oštećenja koje je povezano sa kognitivnim padom vezanim za starenje.

Mikronutrijenti su takođe važni u razgradnji makronutrijenata poput ugljenih hidrata, masti i proteina. Nedostaci mikronutrijenata otežavaju telu da razgradi hranu za energiju, što takođe može lišiti mozak energije.

Ovo može dovesti do zamagljivanja mozga, lošeg pamćenja i na kraju do ozbiljnijeg kognitivnog pada tokom vremena.

Minerali poput magnezijuma, cinka i bakra koji igraju veliku ulogu u održavanju električnog naboja mozga.

Neadekvatno snabdevanje ovim mikronutrijentim može dovesti do neispravne komunikacije između moždanih ćelija i degradacije našeg ukupnog funkcionisanja mozga.

shurkin_son / gettyimages.com