VISOKE DOZE VITAMINA C I D DEO ZVANINE TERAPIJE PROTIV KORONAVIRUSA

by | 09.06.2020

Klinika Magičnog bilja: prof. dr Srđan Pešić, klinički farmakolog i profesor Medicinskog fakuteta u Nišu, o lečenju virusa kovida 19

Pandemija izazvana novim SARS-CoV-2 virusom pogodila je ceo svet i odnela na stotine hiljada ljudskih života. I dok se svet borio sa epidemiološkim problemima i merama, dok su se lekari po bolnicima borili sa teškim slučajevima infekcije kovidom 19, i grupe i pojedinci u svetu nauke i struke pokušavali su da nađu odgovore na brojna pitanja vezana za etiopatogenezu ove bolesti i za terapijske mogućnosti – kaže za Magično bilje dr Srđan Pešić, klinički farmakolog i profesor Medicinskog fakulteta u Nišu i nastavlja:

– Nikada u istoriji nauke nije bilo perioda kada je pojavljivanje novih i preispitivanje starih naučnih činjenica imalo ovakvu dinamiku kao poslednjih meseci. I dalje ne znamo mnogo, tapkamo u mraku. Pokušavamo i dalje, nemamo lek ili vakcinu, ali ću izložiti ono što smo do sada saznali. Čini mi se da je veliki korak ka boljem lečenju i manjem mortalitetu učinjen kada smo shvatili da infekcija kovidom 19 nije samo plućno, već multisistemsko oboljenje celog tela. Moglo bi se reći da je to pre svega hematološko i kardiovaskularno oboljenje. Izgleda da promene koje se javljaju na plućima i koje daju karakterističnu sliku na snimku, nisu posledica prave pneumonije, nego pre mikroplućne tromboze, prevashodno venskih krvnih sudova.

Pročitajte više u 179. broju Magičnog bilja