REIŠI I ŠITAKE KOD POSTKOVID SINDROMA

by | 10.11.2021

 Dr Mona Maličević savetuje kako da očistite organizam, sačuvate mikrobiom creva i ojačate imunitet

 

Budućnost nam donosi neinvazivne metode lečenja, sinergiju znanja i veština koje će pomoći čoveku da prevaziđe svoj telesni problem, unutrašnji kon­flikt, emocionalnu blo­kadu i oštećenja na energetskom nivou. Smatram da će pristup lečenju biti holistički jer više niko ne može da ospori vezu između tela, uma i duha. Ljudi će tražiti takav tretman, takve lekare, promene će biti odraz promena u kolektivnoj svesti. Prirodni meha­niz­mi isceljenja započinju na finom, energetskom nivou, ali im uvek možemo pomoći tehnikama spolja, usmerenim na telo čoveka ili njegove životne navike. Na tom nivou odvija se promena u informacijama na našem molekulu DNK i, poput lančanih reak­cija, molekuli, jedinjenja, ćelije se me­njaju u skladu sa novom informacijom i promenom. To je dobro poznato u kvantnoj fizici i molekularnoj biologiji. Osoba sebe dovodi u takvo stanje (iznutra i spolja – mis­lim na okruženje) koje će je dalje snažiti ka željenoj trans­for­maciji. U tom smislu, pri­rodni alati koji će podstaći isceljenje su energetske vežbe, čišćenje energije prostora i energetskog tela, meditacije i molitve, ob­java namere, izlaganje zdravoj hrani, vaz­duhu, tehnike isceljenja vodom, biljke i kris­tali… Sve što je u skladu sa osobom koja se isceljuje – kaže za Magično bilje Mona Maličević, lekar.

Intervju Mone Maličević pročitajte u 196. broju Magičnog bilja