DOBRO ISKUSTVO: OD ČESTIH MIGRENA I ANKSIOZNOSTI DO POTPUNE SREĆE UZ SOK OD CELERA

by | 08.12.2021

Olgica Božinović iz Kruševca doživela je lični preporod od kada je promenila navike u ishrani

  

Za sok od celera Olgica Božinović sa­zna­la je od Novaka Đokovića, koji je na društvenim mrežama otkrio da je taj sok deo njegove jutarnje rutine.To ju je veoma zainteresovalo, i tada, pre tri go­dine, počela je, kaže, da istražuje tu temu.

– Ubrzo sam ga i sama uvela u svoj život uju­tru. Rezultati ispijanja soka su me pot­pu­no oduševili – ističe Olgica na početku raz­go­vora za Magično bilje.

Da li ste imali neke tegobe pre nego što ste počeli da ga pijete? Kakve promene ste Vi lično osetili kada ste počeli da ga kon­zu­mi­rate?

– Nakon tri porođaja, moje zdravlje se do­sta pogoršalo. Imala sam učestale gla­vo­bolje, česte migrene, kod kojih ni tableta za bolove nije pomagala. Imala sam nizak pri­tisak, vrtoglavice, osećaj ljuljuškanja kao da sam na brodu. Kao posledica svih ovih simp­to­ma, razvila se i anksioznost, jer zbog česte ne­stabilnosti nisam smela da izađem sama i odem do grada. To me je dovelo na prag de­pre­sije i shvatila sam da moram nešto učiniti za svoje zdravlje. Sok od celera je bio dobar početak.

Na koji način Vam je sok promenio život?

– Vrlo brzo, nakon ispijanja soka od ce­lera, osetila sam poboljšanje. To me je na­ve­lo da počnem da istražujem. Polako sam me­nja­la svoju ishranu. Shvatila sam da ishrana do­sta utiče na stanje u kom sam se našla. Osim celera, ujutru sam uvela i smuti za iz­ba­civanje teških metala jer sam shvatila da je moje telo puno teških metala, kojima se hra­ne patogeni. Kako se smanjivala količina te­ških metala u mom organizmu, sve manje i ma­nje simptoma se javljalo, i ja sam shvatila da sam na putu izlečenja. Od tada, već tri go­dine, moja ishrana je obogaćena sa puno vo­ća i povrća koje unosim svakodnevno, u sve­žem obliku ili kao barene, pečene. Smanjila sam količinu masnoća i rezultati su bili ne­ve­rovatni.

Pročitajte više u 197. broju Magičnog bilja