Na šta ukazuje nivo AMH i kako to može uticati na trudnoću?

by | 26.04.2024
Na šta ukazuje nivo AMH i kako to može uticati na trudnoću?

Nivo AMH se koristi kao mera potencijala za plodnost žene, posebno u godinama. Povećani nivo takođe može ukazivati na sindrome kao što je sindrom policističnih jajnika.

Ženama sa niskim AMH će verovatnije biti potrebne veće doze lekova da bi stimulisale rast jajnih ćelija i možda neće dobro reagovati na tretmane vantelesne oplodnje.

Šta je AMH?

AMH (Anti-Milerov hormon) je hormon koji luče specijalizovane granulozne ćelije u folikulima jajnika. Proizvode ga mali folikuli prečnika manjeg od 4 milimetra u jajnicima žene, a njegova proizvodnja je najveća kada jajna ćelija još sazreva.

Kada pređe tu veličinu, proizvodnja AMH se smanjuje i kasnije prestaje. Biološki gledano, mlađe žene imaju više malih folikula što rezultira većom rezervom jajnika, a time i AMH. Suprotno tome, starije žene imaju manji broj malih folikula što rezultira niskom proizvodnjom AMH.

Folikuli nastavljaju da opadaju sa godinama, tako da do trenutka kada žena dostigne menopauzu, u jajnicima nema više održivih jajnih ćelija što dovodi do potpunog pada nivoa AMH.

Nivo AMH kao mera za potencijal plodnosti

Nivoi AMH se koriste kao mera potencijala za plodnost žene, posebno u godinama. Povećani nivoi mogu ukazivati na sindrome kao što je sindrom policističnih jajnika (PCOS), dok smanjeni nivoi obično pokazuju nedostatak rezerve jajnika.

Takvo smanjenje AMH stvara problem za začeće, posebno u starijoj dobi, što ukazuje na smanjenu plodnost. Ženama sa niskim AMH će verovatnije biti potrebne veće doze lekova da bi stimulisale rast jajnih ćelija i možda neće dobro reagovati na tretmane plodnosti IVF-om.

Nizak nivo AMH može predstavljati prepreku prirodnom začeću. Niži nivoi AMH odražavaju smanjenu rezervu jajnika, što znači da je manje jajnih ćelija dostupnih za oplodnju, a prirodno začeće postaje teško, posebno kod žena sa vrednostima manjim od 1,5. Pored toga, oni sa nivoima od 1,5 do 4,5 obično imaju normalnu rezervu, dok viši nivoi od 4,5 ili više mogu ukazivati na sindrom policističnih jajnika (PCOS).

Nizak nivo AMH kod žena starosti 20-25 godina može dovesti do začeća prirodnim putem uz prilično minimalne procene plodnosti ili potrebne medicinske intervencije. Nizak nivo AMH kod žena od 35 i više godina predstavlja ozbiljan problem jer se često bore da zatrudne prirodnim putem i beba je u većem riziku od hromozomskih abnormalnosti. Istraživanja pokazuju značajan pad održivih jajnih ćelija kod žena starijih od 35 godina.

Preventivne mere

Praćenje nivoa AMH u redovnim testovima krvi u određenim intervalima u okviru menstrualnog ciklusa je osnovno sredstvo za otkrivanje niskih rezervi jajnika u ranoj fazi, pružajući dragocene informacije za razmatranje planiranja porodice.

Priznavanje značaja AMH u regulisanju i upravljanju plodnošću naglašava važnost usvajanja holističkog pristupa reproduktivnom zdravlju. Pravilnom ishranom, usvajanjem zdravog načina života i odgovarajućim savetima ljudi mogu značajno povećati verovatnoću uspešne trudnoće.

ilona titova / gettyimages.com