Japanski preparat AHCC: Naučno dokazano da je za imunitet najefikasniji na svetu

by | 29.12.2023
Japanski preparat AHCC: Naučno dokazano da je za imunitet najefikasniji na svetu

Japanski preparat AHCC je veoma efikasan. O rezultatima najnovijih istraživanja moćnog imunomodulatora govori i Koto Sekino, direktorka Sektora za razvoj japanske firme „Amino Up”

Koto Sekino, direktorka Sektora za razvoj japanske firme „Amino Up”, proizvođača čuvenog AHCC-a, nedavno je posetila kompaniju „Magično bilje”, koja je jedini zvanični uvoznik ovog preparata za Srbiju. Tom prilikom istakla je sve prednosti ovog svetski poznatog suplementa i objasnila zašto bi svi oni sa narušenim imunitetom trebalo da ga koriste.

Koto Sekino, direktorka Sektora za razvoj japanske firme „Amino Up”, proizvođača čuvenog AHCC-a
Koto Sekino

Japanski preparat AHCC za jačanje imuniteta

Pristup vaše kompanije uključuje istraživanje potencijala prirode, podsticanje mogućnosti našeg tela i snage. Da li naš organizam može da se bori protiv bolesti uz pomoć prirode?
“Da, „Amino Up” veruje da naše telo to može. Naše telo je unutar sebe opremljeno sposobnošću da se bori i da leči bolesti. Proizvodi naše kompanije podržavaju tu intrinzičnu moć snagom prirodnih supstanci.”

Šta je, prema vašem iskustvu i istraživanju, glavna karakteristika AHCC-a koja ga čini jednim od najprodavanijih imunomodulatora na svetu?
“Delimično acetilisani alfa-glukan je jedna od karakterističnih komponenti uključenih u imunomodulatorni efekat AHCC-a. Ona nije prisutna u drugim proizvodima od pečuraka, čije su glavne komponente beta-glukani. Osim toga, AHCC sadrži različite komponente koje su jedinstvene za AHCC, i sve te komponente deluju zajedno kao jedinjenje koje se može proizvesti samo patentiranom tehnologijom proizvodnje „Amino Upa”. AHCC je jedinstven i niko drugi ga ne može proizvesti, osim „Amino Upa”. Naučno je dokazan kao najefikasniji na svetu.

Vi ulažete mnogo u istraživanje. Koliko ih je bilo dosad?
“Od njegovog razvoja 1986. godine, efikasnost u modulaciji imunološkog sistema i sigurnost AHCC-a su istraživane od strane brojnih istraživača i zdravstvenih stručnjaka na oko 100 medicinskih instituta i univerziteta širom sveta. Do sada je objavljeno više od 100 naučnih radova, uključujući preko 30 radova o kliničkim studijama.

Japanski preparat AHCC: Slučajevi u kojima se primenjuje

AHCC je jedan od retkih proizvoda koji se može koristiti tokom hemoterapije. Zašto?
“AHCC se koristi u kliničkoj praksi više od 30 godina i prepoznat je kao bezbedan jer nisu prijavljeni ozbiljni neželjeni efekti. Osim toga, iako mehanizam delovanja nije potpuno jasan, postoji mnogo kliničkih podataka koji pokazuju da ublažava nuspojave antikancerogenih lekova. Zbog toga mnogi lekari pozitivno gledaju na njegovu upotrebu tokom hemoterapije.

Koji od efekata hemoterapije neutrališe AHCC?
“Iako je hemoterapija poznata kao jedan od najefikasnijih tretmana protiv raka, nuspojave kod većine pacijenata uzrokuju dodatnu patnju. Rezultati kliničkih studija pokazali su da AHCC može da poboljša kvalitet života tokom hemoterapije. Na primer, u jednoj kliničkoj studiji urađenoj na Tokijskom univerzitetu kod pacijenata sa karcinomom dojke, broj neutrofila, koji se obično smanjuje tokom hemoterapije, bio je veći u grupi koja je uzimala AHCC, što je dovelo do smanjene upotrebe leka za suzbijanje neželjenih efekata zbog pada neutrofila.”

Za koje vrste kancera je dokazano da je AHCC efikasan?
“Smatra se da AHCC deluje indirektno na ćelije raka putem svog imunomodulatornog efekta. Do sada su sprovedene brojne kliničke studije na različitim vrstama kancera, uključujući karcinom dojke, pluća, želuca, debelog creva, jetre, pankreasa, prostate itd.”

Kako AHCC utiče na funkcionisanje kardiovaskularnog sistema?
“Malo studija je sprovedeno o efektima AHCC-a na kardiovaskularni sistem. Međutim, postoji izveštaj da uzimanje AHCC-a smanjuje rizik od razvoja kardiovaskularnih oboljenja kod pacijenata sa stabilnom koronarnom bolešću.

Da li se preporučuje AHCC za slučaj dijabetesa?
“Kaže se da pacijenti sa dijabetesom imaju oslabljen imunološki sistem i veću podložnost infektivnim bolestima, pa im se preporučuje da uzimaju AHCC kako bi to sprečili. Takođe, postoje izveštaji da kontinuirano uzimanje AHCC-a smanjuje HbA1c, i može se očekivati da spreči vaskularne poremećaje izazvane dijabetesom, kao i druge bolesti povezane sa načinom života.”

Za koje infekcije je dokazano da je AHCC efikasniji od drugih dodataka?
“Nije sprovedeno istraživanje koje upoređuje AHCC sa drugim dodacima u pogledu efikasnosti protiv infektivnih bolesti. Međutim, AHCC je pokazao odličnu efikasnost kod različitih infektivnih bolesti, i do sada je objavljeno oko 30 radova u vezi s tim. Pre svega, postoji obimno istraživanje o efektu AHCC-a na eliminaciju perzistirajuće HPV infekcije, pružajući naučne dokaze koji se ne nalaze u drugim dodacima.”

Ponosite se efektima ovog preparata na HPV, a većina istraživanja je sprovedena u toj oblasti. Kakav je uspeh AHCC-a u lečenju HPV-a?
“Doktorka Džudit Smit (UT Health) izvestila je da je 64 posto ispitanika koji su bili perzistirajuće zaraženi HR-HPV postalo negativno nakon uzimanja AHCC-a. Pored toga, klinička ispitivanja u vezi sa HPV infekcijom sprovedena su u različitim zemljama, a neka su i dalje u toku.”

Prema vašem iskustvu, koliko dugo treba koristiti AHCC da bi se poboljšao imunitet, a koliko dugo u lečenju kancera?
“AHCC klinički dokazano povećava broj imunoloških ćelija i poboljšava imunološki odgovor kod zdravih odraslih osoba za 30 dana, a ovi efekti se dodatno poboljšavaju kontinuiranim uzimanjem. Kako pacijenti sa kancerom imaju oslabljen imunološki sistem, preporučuje se da nastave uzimanje AHCC-a čak i nakon što osete poboljšanje, barem do završetka terapije.​

21.1-AHCC-tvrde-kapsule

ORIGINALNI JAPANSKI PREPARAT AHCC

AHCC Ublažava nusefekte hemoterapije uključujući vrtoglavicu, gubitak kose i apetita, hroničan umor, promene vrednosti u krvi, potiskivanje koštane srži. Pomaže u smanjenju rasta malignih tumora. Daje se kao dijetetski dodatak pacijentima obolelim od dijabetesa, hepatitisa, povišenog holesterola, visokog krvnog pritiska, kao i kancera. Pomoć kod učestalih bakterijskih i virusnih infekcija. Takođe jača imunitet.

 

Na koja istraživanja ste posebno ponosni?
Profesorka Šantal sa Univerziteta Otava bavi se inhibicijom kanceroznih matičnih ćelija. Ovo je prvo istraživanje o AHCC-u koje je zajedno objavljeno sa Međunarodnom agencijom za istraživanje raka (IARC), specijalizovanom agencijom za rak Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Ovo istraživanje je pokazalo deo mehanizma delovanja AHCC-a za lečenje raka, što je već uočeno u prethodnim studijama.

Interesantno je da je AHCC pokazao regulaciju miRNAs (jedan od tipova RNA) povezanu sa proliferacijom i diferencijacijom kanceroznih matičnih ćelija i učestvovao je u epigenetskim promenama poput kontrole metilacije DNK.

Takođe, profesorka Džudit Smit sa Univerziteta Teksas istražuje eliminaciju HPV-a.
Rezultati ovog istraživanja pružili su nadu ženama sa hroničnom infekcijom HPV-om koje nemaju rešenje jer ne postoji lečenje. Takođe, ovo je idealan model upotrebe funkcionalne hrane za prevenciju bolesti.

Profesor Ujama sa Medicinskog univerziteta Kansai izučava poboljšanje prognoze kod pacijenata sa hepatocelularnim karcinomom nakon operacije.
Među svim kliničkim studijama sprovedenim sa AHCC, najveći broj ispitanika uključen je u ovo istraživanje. Ovo je takođe idealan primer upotrebe funkcionalne hrane za pacijente posle operativnih zahvata, koji ne mogu ništa drugo da preduzmu u okviru moderne medicine, pa ih muči strah od recidiva.”

Da li postoje neka nova otkrića u najnovijim istraživanjima?
“Imunoterapija je vrsta tretmana kancera koja pomaže imunološkom sistemu da se bori protiv raka. Inhibitori imunoloških kontrolnih tačaka jesu lekovi koji se koriste u najsavremenijoj imunoterapiji kako bi sprečili slanje „isključujućeg” signala, omogućavajući T-ćelijama da ubijaju ćelije raka – ističe Koto Sekino i konstatuje:

“Na osnovu ovog istraživanja koje je vodio dr Insu Kang (Univerzitet Jejl), može se očekivati da AHCC poveća potencijal imunoterapije u kombinaciji sa inhibitorima imunoloških kontrolnih tačaka.”

Marijana Rakić

Magično bilje