Kosmički poredak: Evo šta treba da uradite da vam se ispune želje

by | 14.04.2024
Kosmički poredak: Evo šta treba da uradite da vam se ispune želje

Kosmičko uređenje je verovanje da ljudska bića mogu uticati na događaje u svojim životima slanjem zahteva u univerzum te da im se na taj način ispune želje.

 

Ova teorija se zasniva na verovanju da svi posedujemo određene energije koje, kada se oslobode, privlače slične energije, čime nam pomažu da postignemo svoje ciljeve. Iako su ideju u poslednje vreme popularisale poznate ličnosti, sam koncept je zapravo star koliko i planine.

Da li želite da vam se ispune želje?

Princip iza toga je vrlo jednostavan: ako smo puni negativne energije, privući ćemo negativne energije. Kada privlačimo negativne energije, dešavaju se negativne stvari.

Ako smo puni pozitivne energije, privući ćemo pozitivnu energiju i pozitivne stvari će se desiti. Putem kosmičkog poretka, ljudi nastoje da ovaj princip odvedu korak dalje i aktivno ga koriste da ostvare stvari koje žele.

Kako da se ispune želje?

Da bi iskoristila ovu energiju, osoba koja želi da zaželi želju ispisuje je u obliku pisma upućenog kosmosu. Ona takođe postavlja vremenski okvir u kome se očekuje da univerzum odgovori na zahtev.

Apsolutno je neophodno da budete u pravom raspoloženju kada ovo radite. Nakon što poželi svoju želju, osoba je mora otpustiti i dozvoliti energijama univerzuma da preuzmu.

Kada ovo isprobate po prvi put, preporučuje se da počnete sa manjim zahtevima, a da postepeno prelazite na veće tokom određenog vremenskog perioda. Kako se manji zahtevi ispunjavaju, poverenje u metod će rasti, a samim tim i pozitivna energija osobe. Ne preterujte na početku; što je zahtev veći, veća je količina pozitivne energije potrebna za njegovo ispunjenje.

Održavanje pozitivnog raspoloženja

Održavanje pozitivnog raspoloženja dok čekate ispunjenje bilo koje želje je od suštinskog značaja. Sumnja stvara negativnu energiju koja može ometati proces.

Mnogi ljudi odlučuju da vode evidenciju svojih želja, navodeći datum i vreme kada je svaka napravljena. Kako se svaka želja ispuni, precrtavaju je sa liste, uz napomenu kada i pod kojim okolnostima je do nje došlo.

Imati na umu želju, zajedno sa očekivanjem njenog skorog ispunjenja, pomaže da se podrže univerzalne energije u njenom ostvarivanju. Neki ljudi će takođe koristiti tehnike vizualizacije kako bi poboljšali pozitivnu energiju koja okružuje želju i uklonila psihičke blokade.

Aktivnim zamišljanjem eventualnog ispunjenja želje, vizualizacija pomaže da se promeni mišljenje osobe od „to mi se ne može desiti“ u „to će mi se desiti“.

Zakoni kosmičkog poretka

Kosmičko uređenje je moderna praksa, koja je, u stvari, nastavak na druge, starije prakse koje se nalaze širom sveta. Kineska isceljujuća umetnost Či kunga, na primer, zasniva se na manipulaciji „čijem“ ili energijom koja se nalazi u prirodi.

Drugi primer nalazimo u univerzalnoj religioznoj praksi molitve, gde molilac postavlja zahtev pred Božanstvo, a zatim strpljivo čeka u veri i očekivanju da se ispuni.

U današnjem svetu, dokazano je da jednostavno održavanje pozitivnog pogleda ima blagotvorne efekte i mentalno i fizički. Ko može  da vam kaže da slanje pozitivne energije u univerzum neće doneti rezultate koje tražite? Isprobajte.

brizmaker / gettyimages.com