TAJNE LEKOVA ČASNE SESTRE LJUBICE

by | 09.01.2022

Najpoznatija travarka u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, prvo je pomogla svojim roditeljima da se izleče, a onda hiljadama ljudi

Kroz biljno le­či­liš­te časne sestre Lju­bice Kovač iz Po­suš­ja, prošle su hiljade i hiljade ljudi. Ona nije ni pomišljala da će lečiti ljude, niti je to bio njen plan, ali je uverena da je bio Božji.

Dolazili su joj ministri, glum­ci, pevači, sportisti, obični ljudi, manje i više imućni. Svima želi da pomogne i nikoga ne odbija.

 – U snu nisam sanjala da ću lečiti ljude. Ljubav prema tra­va­ma kod mene je nasleđena, ma­ma je dosta znala o travava. U proleće bih išla sa njom da be­rem divlje zelje. Tada sam nau­čila da berem trave. Ona bi samo rekla: ‘Danas je zelje’ i ja bih joj donosila pregršt za ručak. Mi deca uopšte nismo bolovali i mno­go godina kasnije pomislim kako su naše žene sve to znale, ko ih naučio – priča osam­de­set­dvogodišnja časna sestra Ljubica.

Potom nabraja biljke koje su naše starine brale da bi iz priro­de donele ukusan ručak:

– Biljka dan i noć se bere kad je mlada, a protiv kožnih bolesti je izvanredna. Srcopuc je fantastičan lek za srce. Za­tim, rusomača svako kr­va­re­nje zaustavlja. Bere se i div­lji mak, ali samo kad je mlad, kad je star ima mnogo otrova. Sve se mlado bralo i mi smo to jeli dva puta nedeljno. Pucali smo od zdravlja, svi crveni i debeli.

Zanimljivo, mnogo godina nakon prvih šetnji s majkom po livadama, ona koja ju je učila o travama postaće njen prvi pacijent.

Pročitajte više u 198. broju Magičnog bilja