KOVID 19 I ANOSMIJA: KAKO VRATITI ČULO MIRISA ETERIČNIM ULJIMA

by | 10.05.2021

Anosmija, ili gubitak mirisa, uz gubitak ukusa, prepoznat je kao službeni simptom kovida

Kako se pandemija kovida 19 širila svetom, anosmija i disgeuzija brzo su prepoznate kao dva ključna simptoma. Anosmija, ili gubitak mirisa, uz gubitak ukusa, prepoznat je kao službeni simptom kovida 19 u aprilu 2020. Čini se da se gubitak čula mirisa i ukusa zadržava kod približno deset odsto obolelih pacijenata i nakon šest meseci. Zato postoji hitna potreba za pronalaskom efikasnih lekova.
„Znamo da se ACE receptor, na koji se SARS-CoV-2 veže i koristi za ulazak u telo, nalazi u visokoj koncentraciji u čulu ukusa”, kaže vanredni profesor otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Stanford. „Upala i uništavanje ćelija u tom sistemu uzrok su gubitka mirisa.” Anosmija može biti trajna za manji broj ljudi. Razlog nije jasan, ali ono što se zna jeste da što duže traje anosmija, to se pacijent teže oporavlja.
Anosmija takođe može indirektno da utiče na čulo ukusa. Čula ukusa i mirisa su odvojena, ali povezana.
Jedini ukusi koje prepoznaju ćelije receptora i nerava sa našeg jezika su osnovni ukusi: slatkog, slanog, gorkog i kiselog.

Pročitajte više u 190. broju Magičnog bilja