KAKO SAM POBEDILA SOCIJALNU ANKSIOZNOST

by | 10.11.2021

Marija Jović, psiholog, suočila se sa bolnim poremećajem koji ju je ograničavao u  svim segmentima života

 

 

 Poželela je da o socijalnoj ank­sioz­nos­ti javno govori onda kada je primetila da o ovom poremećaju nema do­volj­no informacija na srpskom jeziku. Ideja psihologa Marije Jović bila je da so­cijal­nu anksioznost predstavi na što jed­nos­tavniji način, kako bi svako mogao da razume i te informacije iskoristi za upoz­na­vanje svoje ličnosti.

– Kao psiholog, a i neko ko ima lično iskustvo sa ovim poremećajem, smatram da je bitno da o svom iskustvu javno govorim, jer postoji ogroman broj socijalno anksioz­nih osoba koje se osećaju usamljeno, nes­hva­ćeno i odbačeno. Pored toga, motivišu me i predivne poruke koje dobijam od ljudi koji prate moj profil na Instagramu. Njiho­va zahvalnost mi pokazuje da o svom is­kust­vu treba javno da govorim, da delim svo­je znanje i motivišem druge da se otvore i pokažu lepotu svog bića – ističe naša sa­govrnica.

Kada ste primetili da imate problem?

– Oduvek sam bila povučeno, tiho i stidljivo dete koje ne voli da se ističe. Bila sam jako ćutljiva, puna nepoverenja i nisam volela da upoz­najem nove lju­de. Prvi znaci so­cijal­ne anksioznosti javili su se oko de­sete godine, sećam se da mi je celo telo drh­­talo od straha svaki put kada sam re­cito­vala ili radila neki zadatak pred odeljenjem. Na­rav­no, tada nisam razumela zašto se tako osećam, mislila sam da se to samo meni dešava i o tome nisam ni sa kim pričala. Anksioznost je bila vrlo intenzivna od de­sete, pa sve do dvadesete godine, kada sam osvestila da to što se dešava loše utiče na kvalitet mog života i da je vreme da nešto preduzmem.

Pročitajte više u 196. broju Magičnog bilja