KAKO DA OSTANETE TRUDNI UPRKOS PROBLEMIMA

by | 10.02.2022

Maja Obrovac Glišić, magistar nutricionista, smatra da ishrana treba da bude prvi korak u optimizaciji menstrualnog ciklusa, hormona, plodnosti i začeća

 

  Hormonski balans je usko povezan sa ishranom, zato što ishrana na nekoliko različitih načina utiče na hormone, i to ne samo na polne i hormone tiroide, već i na sve ostale hormone i neurotransmitere u telu, a ima ih puno. Pre svega, hormoni se sintetišu iz hranljivih materija, na primer iz amino-kiselina, holesterola i masnih kiselina. Za pravilan rad hormona potrebni su nam i vitamini i minerali. Bez njih, metabolizam hormona ne bi funkcionisao. I onda, ako ne unosimo dovoljno masnih i amino-kiselina, holesterola, vitamina i mineralnih materija, već u začetku slabimo i narušavamo ravnotežu hormona. Zato ka­žem da je ishrana prvi korak u pra­vilnom radu hor­mona. Najpre treba proveriti da li imamo na ras­pola­ganju sve pot­rebne hranljive materije kao gradivne i fun­kcionalne blokove za njihov rad, a ako je to kako treba, onda tražimo koji su drugi uzroci nerav­noteže. Još nešto veoma važno, a to je da su nam potrebni prehrambena vlakna i vitamini i minerali, ali i neke amino-kiseline i masne kiseline za metabolisanje i izlučivanje hor­mona – objašnjava na početku razgovora za Magično bilje Maja Obrovac Glišić, magistar nutricio­nista.

Ceo intervju pročitajte u novom broju Magičnog bilja