LEKAR SAM, A VEGAN

by | 10.02.2022

Dr Bojan Milosavljević otkriva prednosti celovite biljne ishrane i zašto doktori često zaobilaze da nam ukažu na te važne činjenice

 

Postoje tri razloga zbog kojih se ljudi opredeljuju da pređu na celovitu biljnu ishranu: zbog života živo­ti­nja, zbog zdravlja i zbog život­ne sredine. Kod mene su sve tri stavke bile i ostale izuzetno važne, ali je dobrobit ži­vo­tinja ipak najjači razlog – konstatuje dr Bo­jan Mi­lo­sav­ljević, lekar, sportista i vegan.

Kakve promene ste osetili od kada se hranite celovitom biljnom ishranom?

– Prve promene koje se osete, nakon prelaska na celovitu biljnu ishranu jesu: više energije tokom dana, čistija koža i lakši osećaj u stomaku i organizmu. Ja sam odmah izgubio mnogo kilograma, ali to je svakako bio višak kog prvobitno nisam ni bio svestan. Kao mlad imao sam povišen holesterol, što se nakon prelaska na biljni režim nikad nije ponovilo. Naj­bo­lji efekti na zdravlje čoveka ne mogu se osetiti momentalno, već se nakon niza godina izraze kao dobra kondicija i odsustvo bolesti.

Pročitajte više u 199. broju Magičnog bilja