Noćne more i halucinacije mogu biti rani znaci autoimune bolesti

by | 03.06.2024
Noćne more i halucinacije mogu biti rani znaci autoimune bolesti

Istraživači sa Univerziteta u Kembridžu i Kraljevskog koledža u Londonu otkrili su da noćne more mogu signalizirati ranu fazu autoimunih bolesti poput lupusa.

U nedavnoj studiji, objavljenoj u eClinicalMedicine, tim istraživača sa Univerziteta u Kembridžu i Kings koledža u Londonu, oba u Ujedinjenom Kraljevstvu, anketirao je 676 osoba sa lupusom i 400 kliničara koji su pružali negu ljudima sa ovim stanjem.

Takođe su obavili detaljne intervjue sa 69 osoba koje žive sa sistemskim autoimunim reumatskim bolestima – uključujući lupus – i 50 kliničara.

Noćne more i autoimune bolesti

Lupus je autoimuna inflamatorna bolest koja pogađa više organa, uključujući mozak. Studija je pitala pacijente o vremenu pojave 29 neuroloških i mentalnih simptoma, kao što su depresija, halucinacije i gubitak ravnoteže.

Tokom intervjua, od učesnika je takođe zatraženo da navedu tipičan redosled po kojem su se njihovi simptomi pojavili tokom izbijanja. Jedan od češćih prijavljenih simptoma bio je poremećaj sna koji su iskusile tri od pet osoba, pri čemu je trećina njih primetila da se ovaj simptom pojavio više od godinu dana pre početka lupusa.

Nešto manje od jedne od četiri osobe prijavilo je da je iskusilo halucinacije, ali za 85% njih ovaj simptom se nije manifestovao sve do početka bolesti ili kasnije.

Međutim, intervjui su otkrili da su tri od pet pacijenata sa lupusom i jedna od tri osobe sa drugim stanjima vezanim za reumatologiju iskusili sve poremećeniji san u snu – tipično živopisne i uznemirujuće noćne more – neposredno pre nego što su počele njihove halucinacije.

Zašto autoimune bolesti mogu izazvati noćne more i  halucinacije?

Stručnjaci navode da pacijenti nerado prijavljuju simptome mentalnog zdravlja zbog straha od stigme. Poseban problem je što su mnogi pacijenti sa reumatološkim i drugim hroničnim oboljenjima u prošlosti bili pogrešno dijagnostikovani sa psihijatrijskim ili psihičkim problemima, pa se ove vrste simptoma mogu posebno sakriti od lekara iz straha da će im se ponovo pogrešno pripisati dijagnoza.

Ovi incidenti su kasnije identifikovani kao rani pokazatelji njihove autoimune bolesti. Većina specijalista se složila da u budućnosti razgovara o ovim simptomima sa svojim pacijentima, prepoznajući da bi identifikovanje ovih ranih znakova izbijanja moglo poslužiti kao „sistem ranog upozorenja.

Od ključnog značaja je identifikacija novih znakova i simptoma lupusa

Identifikacija psihijatrijskih karakteristika, u kombinaciji sa ili pre klinički relevantne prezentacije drugih patoloških znakova i simptoma, može biti važan marker za pomoć kako u početnoj dijagnozi, tako iu proceni i prognozi potencijalnih egzacerbacija bolesti.

Naravno, ne treba svaku prezentaciju psihijatrijskih znakova i simptoma smatrati indikativnom za (NP) SLE, a to se posebno odnosi na pojedince koji imaju trajnu istoriju psihijatrijskih problema.

Međutim, pojava psihijatrijskih karakteristika kod osoba sa drugim reumatološkim znacima, simptomima i/ili stanjima može biti od dragocene važnosti za (bilo) uspostavljanje diferencijalne dijagnoze (NP) SLE, ili za kliničko predviđanje izbijanja bolesti kod tih pacijenata kojima je dijagnostikovana bolest.

Ovo je veoma nedovoljno istraženo područje, a više medicinskog i društvenog razumevanja bi pomoglo pacijentima da daju samopouzdanje da prijave ove simptome ako shvate da oni mogu biti deo njihovih bolesti koliko i oni koji češće razumeju bol u zglobovima i druge fizičke simptomi.

Tero Vesalainen / gettyimages.com