MANJE ZUBA – KRAĆI ŽIVOT

2021

Oralna higijena i očekivani životni vek   Što više zuba izgubimo, kraće živimo. Ovo je alarm koji dolazi od Fondacije za oralno zdravlje (OH...

ARAPSKO DRVO ZA ČISTE ZUBE

2765

 Znate li šta je to misvak?   Misvak (ili sevak, sivak) je drvo koje Arapi od drevnih vremena koriste za čišćenje zuba, a u novije vrem...