DOBRO AHCC ISKUSTVO: TIREOGLOBULIN ZNAČAJNO PAO

by | 16.02.2022

Verica Petrović iz Kostolca, uprkos kanceru štitaste žlezde, ima dobre parametre krvne slike i živi aktivno

 

 Već dvanaest godina Verica Petrović (75) iz Kostolca živi sa dija­gno­zom kancera šti­ta­ste žlezde. Prošla je šest ope­racija, tiroida joj je izvađena, a sedam puta primila je terapiju radioaktivnim jodom. Do do­datnih komplikacija je, kako ka­že Verica, došlo i zbog za­puštanja bolesti jer doktori nisu pratili stanje, pa su se čvorići javljali ponovo, dolazilo je do recidiva i ponovnih čišćenja tkiva.

– Od kada pijem AHCC, a to je već pune tri godine, stanje mi se značajno popravilo, pokretna sam, aktivna, krvna slika mi je odlična, hemoglobin u redu. Imunitet mi je na zavidnom nivou, nijednom se nisam prehladila. Ipak, ono što je naj­važnije, tireoglobulin, pa­ra­metar koji se najčešće koristi kao tumormarker, smanjio mi se, čak je u jednom trenutku sa 1600 pao na 460. Tada me je doktor pitao da li nešto pijem. Rekla sam mu da uzi­mam AHCC i on me je u tome podržao. Najvažnije mi je da nema pogoršanja, a osećam se odlično – ističe Verica Petrović.

Zašto je AHCC toliko tražen proizvod?

Najefikasniji imuno­mo­du­lator napravljen je od ekstrakta micelija gljive šitake. Naj­novijom tehnolo­gi­jom omo­gućena je potpuna apsorpcija molekula šitake u organizmu.

Ispitivanja in vivo, kao i klinički testovi na ljudima, pokazali su da AHCC menja urođeni i stečeni imunitet tako što: povećava proizvodnju citokina, povećava aktivnost NK ćelija (natural killer – prirodne ubice) za 300-800%, po­većava populaciju ma­kro­faga, u nekim sluča­jevima udvo­stručujući ih, povećava broj dendridskih ćelija i broj T ćelija za 20%.

Naročito je efikasan kod tegoba sa jetrom, plućima, debelim crevom, želucem, ti­ro­idnom žlezdom, kan­cerom dojke, jajnika, jezika, bubrega i pan­kreasa. Podizanjem imunološkog sistema, AHCC omogućava efikasniju borbu i protiv kan­cera. Rezultati, posle tretmana sto hiljada pacijenata od različitih vrsta raka, po­ka­zali su da je AHCC bio od koristi u 60% slučajeva. Ovaj suplement ublažava prateće efe­kte hemoterapije, uklju­čujući vrtoglavicu, opadanje kose, hroničan umor, gubitak apetita, promene vrednosti u krvi i regenerisanje koštane srži.

I u stručnom mišljenju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu o proizvodu AHCC, proizvođača „Amino Up Chemical”, navodi se da brojne studije potvrđuju imunosti­mu­latorno i antikancerogeno dejstvo ovog preparata.

Dobitnik je nagrade za najbolji nov proizvod na američkom tržištu. Ovu na­gradu dodeljuje „NutrAward” za najbolji novi proizvod na kome je sprovedeno naučno istraživanje i koji je dokazan u kliničkoj praksi.

 Originalan japanski AHCC možete nabaviti u prodavnicama biljnog centra Magično bilje u Beogradu, Maksima Gorkog 25, Brankova 16, Zaplanjska 32, naručiti mejlom: [email protected], telefonom: 011 /2420-955 ili preko internet prodavnice.

Više o AHCC-u pročitajte ovde.