ANESTEZIOLOG MARINA BOBOŠ: ZAŠTO VERUJEM KINESKOJ MEDICINI

by | 18.11.2021

Tradicionalna kineska medicina bolje sagledava čoveka, holističkim principom gleda osobu u celini a ne samo pojedine organe

 

Tradicionalna kineska medicina je jedna od ljubavi anesteziologa Marine Boboš Pitali smo je šta je u kineksoj medicini posebno koje namirnice su jin, a koje jang i kako ih uzajamno neutralisati – Tradicionalnu kinesku medicinu (TKM) odlikuje takozvani holistički pristup osobi, sagledavanje osobe u celini a ne samo pojedinog organa ili organskog sistema, što je tipično za zapadnu savremenu medicinu i što sam prepoznala kao njen nedostatak. Baveći se i proučavajući TKM, savremen lekar proširuje vidike i poboljšava nastup pacijentima, stiče empatiju, bolje ih razume, lakše i brže povezuje sve ono što je o pacijentu saznao kroz razgovor, pregled i dijagnostiku i uspešnije rešava problem pacijenta.

Tradicionalna kineska medicina je filozofski pristup životu i prožima sve njegove sfere, pa tako i ishranu. Ishrana koja poštuje principe TKM se naziva makrobiotikom i nekada je bila na prvom mestu u ishrani bolesnika sa malignitetima. Osnovni principi ove filozofije su jin i jang – suprotnosti koje su dopunjuju. Po ovim zakonima i namirnice su podeljene na jin (alkohol, kafa, šećer, čajevi, biber, čili, voće mlečni proizvodi) i jang (riba, meso, jaja itd…). Postoji i treća grupa namirnica, koja je neutralna (povrće, morske alge, integralne žitarice). Osnovni princip je da u ishrani dominiraju neutralne namirnice, a da se svaka jin namirnica neutrališe nekom jang namirnicom, kako bi se uspostavila ravnoteža u organizmu.