UPRKOS JAKIM HEMOTERAPIJAMA, KOSA MI NIJE OPALA, KRVNA SLIKA ODLIČNA

by | 21.06.2022

Da nema rez na stomaku od kuka do kuka, Željka Kokir priznaje da bi već zaboravila da je bolovala od raka pankreasa

 

 U julu prošle godine Željka Kokir suočila sa se ne­prijat­nim, do tada za nju potpuno nepoznatim simpto­mi­ma: požutela je u licu i po telu počela da oseća neizdrživ svrab. Vrlo brzo je otišla u bolnicu u Nemačkoj gde živi i dijagnos­ti­ko­van joj je tumor na pankreasu.

– Pre operacije, koja je obavljena 22. jula, samo osam dana nakon uspostavljanja dijagnoze, urađena mi je i intervencija na žučnoj kesi i jetri. Sama operacija tumora trajala je dugo. Nekoliko da­na posle nje bila sam i u veš­tačkoj komi. Posle buđenja, izgubila sam dosta vode jer sam bila mnogo otečena – konstatuje naša sagovornica.

Ubrzo je Željka podvrgnuta hemoterapiji i zračenjima.

– U septembru sam primala veoma jake hemoterapije. Da bih bila spremna za njih, sin se konsultovao sa doktorkom koja proučava im­unomo­du­latore da nam preporuči adek­vatan preparat. In­sis­ti­rala je da počnem da uzimam AHCC kao idealan dodatak terapiji kod veoma narušenog imuniteta kakav je bio moj. Naravno, odmah sam počela da ga uzimam, svako jutro po tri kapsule.

Na iznenađenje Željkine porodice, ali i lekara, njoj kosa nije opala ni posle treće hemioterapije.

– Svi su bili iznenađeni koliko se dobro držim, s obzi­rom na invazivnost terapije. Na meni se nije videlo da se borim sa jakim neprijateljem – konstatuje Željka i dodaje:

– Sve vreme, krvna slika mi je odlična. Da mi stomak nije razrezan od kuka do kuka, zaboravila bih da sam tu straš­nu bolest ikada imala. AHCC mi je pomogao da sve mnogo lakše prebrodim, bio mi je velika pomoć. Sada se osećam fantastično. Hoću još da živim.

Naučnici su dokazali da onkološki pacijenti uz pomoć AHCC-a smanjuju nuspojave hemoterapije, kao što su nedostatak apetita, umor, gubitak kose. Neki od njih ne mogu da završe ciklus hemo­terapije zbog ovih teških nusefekata. Zato AHCC pomaže da se hemoterapija dovede do kraja i da se olakša borba sa teškom bolešću.

Doktori su ustanovili da pa­cijenti koji su uzim­ali  AHCC ni­su izgubili kosu. Kli­nička ispitivanja u Koreji i Japanu ukazuju da AHCC zna­čajno redukuje simptome muč­nine i povraćanja kod pacijenata obolelih od kancera. Isto tako, hemoterapija može da blokira funkciju koštane srži, što je preteće po život, jer ključni borci imunog sistema, bela krvna zrnca, vode poreklo iz koštane srži. AHCC povećava broj belih krvnih zrnaca za oko 30%.

 Originalan japanski AHCC možete nabaviti u prodavnicama biljnog centra Magično bilje