DOBRO ISKUSTVO: UPRKOS TUMORU NA PANKREASU, PUNA SAM SNAGE I ENERGIJE

by | 09.01.2022
dobro-iskustvo-uprkos-tumoru-na-pankreasu-puna-sam_dobro-iskustvo-uprkos-tumoru-na-pankreasu-puna-sam-snage-i-energije.png

 Milica Jovičić, penzionerka iz Čačka, svedoči o boljitku koji je osetila pošto je uzela Maitake tečan ekstrakt dr Nanbe

 

Iako imam osamdeset i četiri godine, do nedavno sam se osećala prilično dobro. Retko sam išla kod lekara, kuvala sam svaki dan, čistila i dezi­n­fi­kovala kuću. U maju ove godine odjednom mi se javio bol u stomaku, manje sam jela – priča Milica Jovičić iz Čačka i na­sta­vlja:

– Kada sam otišla kod dok­tora, posle urađene magnetne rezonance, dijagnostikovan mi je tumor na pankreasu. S obzirom na moje godine, nisu hteli da me operišu i pustili su me kući.

Pošto je, kako kaže, pa­sio­niran čitalac Magičnog bilja, još tada je, u maju, pročitala tekst o preparatu Maitake – tečnom ekstraktu dr Nanbe i ubrzo ga je nabavila.

– Počela sam sa po pet kapi dne­vno, pa sam vremenom po­ve­ćavala na deset. Sada pijem petnaest kapi svaki dan, tačno u podne, pre ručka. Moram reći, veoma brzo sam prestala da osećam bolove u stomaku. Do­bi­la sam neverovatnu snagu i bolje se osećam nego pre dijagnoze. Za ovih šest meseci, od kada pi­jem maitake, redovno sam kon­trolisala krvnu sliku i ona je od­lična, svaki put sve bolja i bolja. Sve poslove redovno obavljam, bez po muke. Koliko mi ovaj japanski preparat pomaže, uve­ri­la sam se kada sam pravila pauzu – nisam ga pila sedam dana. Nisam imala snage ni kupus-sa­latu da iseckam. Čim sam po­no­vo počela da ga uzimam, preplavila me snaga – ističe ova vedra baka.

Milica Jovicic

Pored Maitake – tečnog ekstrakta dr Nanbe, baka Milica redovno pije i čaj od žalfije i kantariona, uzima po sto grama urmi, suvih šljiva i smokvi svakodnevno.

– Fantastično se osećam. Imam snage da svaki dan očis­tim kuću jer smatram da je hi­gijena veoma važna. Radim vežbe, kuvam i nadam se da ću još dugo tako – zaključuje Milica Jovičić.

Doktor Hiroaki Nanba, pro­fe­sor emeritus Farmaceut­skog fa­kul­teta Univerziteta Kobe u Ja­panu i gostujući profesor pos­t­di­plomskih studija Uni­ver­ziteta Ka­gošima, otkrio je da po­li­sa­harid u gljivi maitake spre­čava rast ćelija raka podstičući imune će­lije na rad. Ovoj prvoj supstanci dao je ime MD frakcija, a dru­goj, koja je efikasna za poboljšanje bolesti izazvanih lošim životnim navikama, MKS frakcija. Rezultati koje je dr Nanba dobio dešifrovanjem struk­tura ovih supstanci i nji­hovih mehanizama rada, pred­stav­ljeni su u spe­cija­li­zovanim naučnim časopisima i stekli su pažnju u svetu, nakon što su saopšteni na akademskim kon­ferencijama i predavanjima ne samo u Japanu, već i u SAD, Nemačkoj, Italiji, Južnoj Koreji i Kini. Kliničko ispitivanje II faze MD frakcije sprovedeno je u Centru za rak Sloan Kettering-a, uz finansijsku podršku vlade SAD i proverena je njena efikasnost. U onkološkoj bolnici „Sulo-Icon-Kettering“ korišćena je MD frakcija proizvedena u Japanu. Dostignuće je preds­ta­vljeno u Američkom društvu za kliničku onkologiju, a za ovo istraživanje dr Nanba je dobio nagradu Američkog udruženja za rak i postao prvi dobitnik Polingove velike nagrade koju dodeljuje Fondacija profesora Lajnusa Polinga, dobitnika dve Nobelove nagrade iz različitih oblasti. Doktor Nanba je kasnije imenovan za počasnog direktora ove Fondacije.

Dr Nanba Maitake možete nabaviti u prodavnicama biljnog centra Magično bilje, u Beogradu, Brankova16, Maskima Gorkog 25, Zapljanjska 32, naručiti telefonom: 011/2420 955, mejlom: [email protected] ili preko internet prodavnice