DOBRO AHCC ISKUSTVO: RAK GRLA SADA JE PROŠLOST. REZULTATI SU MI PERFEKTNI

by | 23.04.2022

  Dragan Kukrić, penzioner iz Beograda, po preporuci lekara počeo je, zajedno sa medicinskim terapijama, da pije čuveni japanski preparat

 

 Pre godinu i po dana Draganu Kukriću (na slici), penzioneru iz Beog­rada, dijag­nostikovan je rak grla. Po preporuci dr Miloša Janićijevića, otorino­la­rin­gologa DZ Zvezdara, odmah po saznanju da boluje od teške bolesti, počeo je da pije AHCC.

– Doktor je imao poztivno iskustvo sa ovim preparatom jer mu je otac bio bolestan. Poslušao sam ga i odmah počeo da pijem, tri puta po jednu kapsulu. U međuvremenu, primio sam pet hemioterapija i išao sam na zračenje. Nisam imao nijednu nuspojavu i lako sam ih izdržao. Rezultati su mi danas sjajni, krvna slika odlična. Moram da napomenem da ništa drugo od pomoćne terapije nisam pio. Osećam se toliko dobro da, iako sam penzioner ,Galenike,, danas radim kao obezbeđenje. Uopšte ne osećam da sam nedavno imao tešku bolest – ispričao nam je Dragan Kukrić.

Dragan Kurkic o AHCC-u

Još od 1990. godine AHCC se koristi kao komplementarna terapija kod pacijenata sa kancerom koji, uz redovnu terapiju, pojačava imuni odgovor.

S obzirom da je prvo registrovan u Japanu, ne čudi da je u ovoj zemlji urađen najveći broj studija, prema kojima ga zbog njegovih dejstava smatraju obaveznim dodatkom ishrani kod pacijenata sa kancerom.

Nakon Japana, prednosti i korisnost AHCC-a kod kancerogenih pacijenata potvrđene su i u studijama izvan Japana, i to najpre u USA – na Univerzitetu Jejl i na univerzitetima u Pensilvaniji i Koloradu.

Tradicionalnu terapiju kancera čine tri osnovna pristupa: hirururški, hemioterapija i radioterapija. Sve tri vrste pozitivno utiču na smanjenje tumora, ali štetno deluju na imunitet pacijenta i telo u celini. Četvrta i najmodernija terapija je imunoterapija, kojoj AHCC pripada.

Hemioterapija uključuje korišćenje lekova koji su toksični i za ćelije raka i za zdrave ćelije, dakle, deluje neselektivno. Toksičnost pre svega utiče na ćelije koje se brzo dele, kao što su ćelije raka, ali i na zdrave ćelije u organizmu koje se brzo dele i obnavljaju, kao što su ćelije folikula dlake, krvne ćelije, ćelije sluzokože, te su otuda primarni neželjeni efekti hemioterapije – opadanje kose, pad ćelija svih krvnih loza, mučnina, gađenje i povraćanje. AHCC tad igra glavnu ulogu jer značajno ublažava simptome hemioterapije.

Radioterapija, kao i hemioterapija, utiče na okolne zdrave ćelije, pa su neželjeni efekti: gubitak kose, iritacija kože, urinarni problem, mučnina, povraćanje, dijareja, gubitak memorije, infertilitet, fibroza.

Imunoterapija je najmlađa i netoksična metoda. Svojim delovanjem podstiče imuni sistem u borbi protiv kancera za jači imuni odgovor.

Cilj je, dakle, da se stimuliše imuni odgovor ili da se iskoriste sintetski proteini imunog sistema i neke druge komponente. Iako se imunoterapija nekad koristi samostalno u tretmanu kancera, najčešće prati ostale vrste terapije tumora.

AHCC se u Japanu koristi kao najjači poznat stimulans imuniteta, uz konvencionalnu terapiju kancera.

U Seulskoj studiji, dvanaest pacijenata obolelih od kancera, pored konvencionalne terapije, tretirano je tri meseca sa tri do šest grama AHCC-a dnevno i praćeni su tri, šest i devet meseci nakon toga. Zaključak ove studije je sledeći: Nije bilo promena u broju leukocita, hemoglobina i ostalih ćelija krvnih loza, čak i nakon intenzivne radio i hemioterapije. Postojao je blag porast nivoa limfocita, što je dobar znak u terapiji kancera. Procenat NK ćelija (važnih za eliminaciju tumora) povećan je i do 21% posle tri meseca.

AHCC je, dakle, bezbedan i efikasan za pacijente obolele od kancera i može biti od pomoći u prevenciji depresije krvnih loza krvne slike u toku i nakon hemio i radioterapije.

 Više o AHCC-u pročitajte ovde.

AHCC možete nabaviti u prodavnicama biljnog centra Magično bilje

 

Tagovi: