DA LI JE BEZALKOHOLNO PIVO ZAISTA PRAVO PIVO

by | 09.01.2022

 Bezalkoholno pivo je odličan način da smanjite unos alkohola a da i dalje uži­va­te u ukusu piva. Uklanja­njem alkohola iz piva, uklanja se štetno jedinjenje koje povećava rizik od hroničnih bolesti. 

Dvogodišnja pandemija kovidom 19 donela je mnoge promene u svetu, pa su povećani i proizvodnja i korišćenje alkoholnih pi­ća.  Pro­­cenjuje se da će se tržiš­te alkoholnih i bezalkohol­nih pića do 2024. godine u svetu povećati za 31%. Iako mnogi tokom pandemije i zatva­ranja bekst­vo od realnosti traže u alkoholu, sve je više onih koji su „prerasli” poroke. Osloboditi se akohola jedan je od glavnih ciljeva u Americi, ali i u Evropi.

Sa ovim trendom javila se nova generacija bezalkoholnih piva. Bezalkoholno pivo je odličan način da smanjite unos alkohola a da i dalje uži­va­te u ukusu piva. Uklanja­njem alkohola iz piva, uklanja se štetno jedinjenje koje povećava rizik od hroničnih bolesti. 

Ugljen-dioksid umesto alkohola

Bezalkoholna piva su ona piva kojima je ili uklonjen alkohol ili sadrže manje al­ko­hola od zakonske granice. Prema propisima, pića se mo­gu smatrati bezalkoholnim sve dok ne prelaze granicu od 0,5% alkohola po zapre­mi­ni. Glav­ni problem kod proiz­vodnje bezalkoholnog piva jeste kako se što više približiti ukusu običnog piva. Alkohol daje pivu karakterističan ukus i u bezalkoholnom pivu taj nedostatak rešava ugljen-di­ok­sid, koji napitku daje osve­ža­vajuć ukus.

Teže je napraviti bezalkoholno pivo

Proizvesti bezalkoholno pivo je teži i dugotrajniji pro­ces nego proizvesti „obič­no“, alkoholno pivo. Pivo se proizvodi fermentacijom zrna, što znači da mikroorganizmi, obično kvasac, razlažu šećer u zrnu do alkohola i drugih nus­proizvoda.

I bezalkoholno pivo može izazvati zavisnost

I alkoholno i bezalkoholno pivo sadrže vitamine B, gvožđe i neke minerale. Ali nemojte misliti da ako bezalkoholno pivo nema alkohola u sebi, ne može izazvati zavisnost. I te kako može ako se konzumira više nego što je potrebno. Kao što ne treba preterivati sa klasičnim pivom, tako ne treba ni sa bezalkoholnim.

Tokom trudnoće

Trudnice bi trebalo da izbegavaju i alkoholno i bezalkoholno pivo. Najbolje je da se tokom trudnoće piju prirodni, nezaslađeni sokovi.

Nemojte ga davati deci

Svakako da je uvek bolje umesto običnog piva odabrati bezalkoholno, ali, zapamtite da, iako su niskokalorična, nisu bez ugljenih hidrata i kalorija. Kao i u svemu drugom, i u bezalkoholnom pivu treba uživati umereno. Bez obzira što na njima piše da imaju 0% alkohola i da su sa aromama maline ili jagode, ipak deci nemojte davati bezalkoholno pivo. Za mališane je uvek najbolje da popiju sveže ceđen voćni sok.